Toetsingscommissie Biobanken (TCBio)

Hier vindt u informatie over de toetsingsprocedures voor het verzamelen van lichaamsmateriaal en gebruiken voor medisch wetenschappelijk onderzoek dat niet onder de Wet medisch Wetenschappelijk Onderzoek (WMO) valt. In het UMC Utrecht geldt hiervoor het Kaderreglement Biobanking. 

EN: The English version of this website is under construction.