Terug

Vergaderschema & tarieven

Vergaderschema & tarieven

De TCBio vergadert op maandag om de 2 weken. De deadline voor nieuwe aanvragen en reacties op “belangrijke wijzigingen” is de maandag 1 week  voor de vergadering vòòr 08.00 uur.

Reacties op vragen van de commissie die afgehandeld worden buiten de vergadering ('kleine wijzigingen') kunnen dagelijks per e-mail worden ingediend en worden tussentijds afgehandeld. 

Vergaderschema & inleverdata uitklapper, klik om te openen

Datum vergadering  Stukken binnen vòòr 08.00 uur op
08 januari 2024woensdag 20 december 2023, 12 uur*
22 januari 202415 januari 2024
5 februari 202429 januari 2024
19 februari 202412 februari 2024
4 maart 202426 februari 2024
18 maart 202411 maart 2024
2 april 2024**25 maart 2024
15 april 20248 april 2024
29 april 202422 april 2024 
13 mei 20246 mei 2024
27 mei 202421 mei 2024***
10 juni 2024 3 juni 2024
24 juni 202417 juni 2024
8 juli 20241 juli 2024
22 juli 202415 juli 2024
5 augustus 202429 juli 2024
19 augustus 202412 augustus 2024
2 september 202426 augustus 2024
16 september 20249 september 2024
30 september 202423 september 2024
14 oktober 20247 oktober 2024
28 oktober 202421 oktober 2024
11 november 20244 november 2024
25 november 202418 november 2024
9 december 2024 2 december 2024
23 december 2024Geen vergadering

* Afwijkende deadline i.v.m. Kerstvakantie

** Afwijkende vergaderdag i.v.m. Pasen op 1 april

*** Afwijkende deadline i.v.m. Pinsteren op 20 mei


Agendering

Agendering van complete dossiers in de commissievergadering vindt plaats op volgorde van ontvangst. Onvolledige dossiers worden niet geagendeerd. Hierover wordt de indiener per email geïnformeerd.

Versnelde procedure (fast track) in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk

De indiening van een spoed dossier wordt vooraf aangekondigd door de onderzoeker (minimaal 3 dagen voor indiening d.m.v. een mail naar TCBio@umcutrecht.nl o.v.v. verzoek fast track procedure). Voeg bij het verzoek een korte samenvatting waarin wordt aangegeven wat voor soort onderzoek het betreft  met daarbij vermelding van het exacte tijdstip waarop de aanvraag zal worden ingediend. Daarbij dient de onderzoeker te beargumenteren waarom versnelde toetsing nodig is in het licht van zowel wetenschappelijk als maatschappelijk belang. De commissie zal dan bezien of fast track-agendering nodig en mogelijk is. De versnelde procedure is alleen mogelijk voor een nieuw in te dienen onderzoek.

De focus van de TCBio blijft dat de privacy van de donor en de kwaliteit van het onderzoek  gegarandeerd wordt.

Het is aan de divisie om een kwaliteitscheck uit te voeren, dat is geen eis/voorwaarde voor indiening bij de TCBio, wel voor een finaal besluit.

Toestemming van divisie management blijft nodig.

Hoe verloopt de correspondentie over uitslagen? uitklapper, klik om te openen

Alleen bij de eerste indiening van een nieuwe aanvraag  ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over:

  • de eerste behandeldatum
  • de eventueel aan de beoordeling verbonden kosten

Na de vergadering ontvangt u binnen 7-14 dagen het besluit van de TCBio of een verzoek tot wijzigen/aanvullen van het dossier.

Alle correspondentie verloopt via e-mail. Besluitbrieven (akkoordbrief voor uitgiften, positief  advies aan RvB en toestemming RvB voor deelbiobanken) worden ook alleen gestuurd per e-mail. De brieven worden gestuurd aan de verantwoordelijke personen genoemd op het protocol. De Centrale Biobank, het divisie MT (via de Kwaliteitscoördinator Onderzoek) en de Verantwoordelijke voor de deelbiobank (bij uitgiften) ontvangen het besluit in kopie.

Tarieven voor toetsing uitklapper, klik om te openen

Is er sprake van een commerciële samenwerkingspartner, dan geldt een tarief à €3000. Hiervoor voegt u bij de indiening een facturatieblad, op te vragen bij het TCBio secretariaat. Het bedrag wordt bij de aanvrager in het UMC Utrecht in rekening gebracht. U geeft op het facturatieblad aan via welke kostenplaatscode de toetsingskosten worden betaald. U ontvangt geen interne nota, maar het bedrag wordt door de afdeling Boekhouding van de Directie Informatievoorziening en Financiën (DIF) afgeboekt en overgeboekt naar de kostenplaats van de afdeling Toetsing Onderzoek.

Is er sprake van een niet-commerciële aanvraag voor uitgifte uit een externe biobank zonder binding met het UMC Utrecht, dan geldt een tarief à €2000. Hiervoor voegt u bij de indiening een facturatieblad, op te vragen bij het TCBio secretariaat. De factuur wordt door de DIF naar het factuuradres gezonden zoals vermeld op het facturatieblad. Graag ook een PO-nummer of ander referentienummer vermelden op het facturatieblad. Dit nummer kunt u opvragen bij de financiële administratie van de instelling.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet