Terug

Vergaderschema & tarieven

Vergaderschema & tarieven

De TCBio vergadert op maandag om de 2 weken. De deadline voor nieuwe aanvragen en reacties op “belangrijke wijzigingen” is de maandag 1 week  voor de vergadering vòòr 08.00 uur.

Reacties op vragen van de commissie die afgehandeld worden buiten de vergadering ('kleine wijzigingen') kunnen dagelijks per e-mail worden ingediend en worden tussentijds afgehandeld. 

Vergaderschema & inleverdata uitklapper, klik om te openen

Datum vergadering  Stukken binnen vòòr 08.00 uur op
10 januari 20223 januari 2022
24 januari 202217 januari 2022
7 februari 202231 januari 2022
21 februari 202214 februari 2022
7 maart 202228 februari 2022
21 maart 202214 maart 2022
4 april 202228 maart 2022
Dinsdag 19 april 2022*11 april 2022
2 mei 202225 april 2022 
16 mei 20229 mei 2022
30 mei 202223 mei 2022
13 juni 2022Dinsdag 7 juni 2022*
27 juni 202220 juni 2022
11 juli 20224 juli 2022
25 juli 202218 juli 2022
8 augustus 20221 augustus 2022
22 augustus 202215 augustus 2022
5 september 202229 augustus 2022
19 september 202212 september 2022
3 oktober 202226 september 2022
17 oktober 202210 oktober 2022
31 oktober 202224 oktober 2022
14 november 20227 november 2022
28 november 202221 november 2022
12 december 2022 5 december 2022
26 december 2022Geen vergadering

* afwijkende vergaderdatum of deadline

Agendering uitklapper, klik om te openen

Agendering van complete dossiers in de commissievergadering vindt plaats op volgorde van ontvangst. Onvolledige dossiers worden niet geagendeerd. Hierover wordt de indiener per email geïnformeerd.

Versnelde procedure (fast track) in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk

De indiening van een spoed dossier wordt vooraf aangekondigd door de onderzoeker (minimaal 3 dagen voor indiening d.m.v. een mail naar TCBio@umcutrecht.nl o.v.v. verzoek fast track procedure). Voeg bij het verzoek een korte samenvatting waarin wordt aangegeven wat voor soort onderzoek het betreft  met daarbij vermelding van het exacte tijdstip waarop de aanvraag zal worden ingediend. Daarbij dient de onderzoeker te beargumenteren waarom versnelde toetsing nodig is in het licht van zowel wetenschappelijk als maatschappelijk belang. De commissie zal dan bezien of fast track-agendering nodig en mogelijk is. De versnelde procedure is alleen mogelijk voor een nieuw in te dienen onderzoek.

De focus van de TCBio blijft dat de privacy van de donor en de kwaliteit van het onderzoek  gegarandeerd wordt.

Het is aan de divisie om een kwaliteitscheck uit te voeren, dat is geen eis/voorwaarde voor indiening bij de TCBio, wel voor een finaal besluit.

Toestemming van divisie management blijft nodig.

Hoe verloopt de correspondentie over uitslagen? uitklapper, klik om te openen

Alleen bij de eerste indiening van een nieuwe aanvraag  ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over:

  • de eerste behandeldatum
  • de eventueel aan de beoordeling verbonden kosten

Na de vergadering ontvangt u binnen 7-14 dagen het besluit van de TCBio of een verzoek tot wijzigen/aanvullen van het dossier.

Alle correspondentie verloopt via e-mail. Besluitbrieven (akkoordbrief voor uitgiften, positief  advies aan RvB en toestemming RvB voor deelbiobanken) worden ook alleen gestuurd per e-mail. De brieven worden gestuurd aan de verantwoordelijke personen genoemd op het protocol. De Centrale Biobank, het divisie MT (via de Kwaliteitscoördinator Onderzoek) en de Verantwoordelijke voor de deelbiobank (bij uitgiften) ontvangen het besluit in kopie.

Tarieven voor toetsing uitklapper, klik om te openen

Is er sprake van een commerciële samenwerkingspartner, dan geldt een tarief à €3000. Hiervoor voegt u bij de indiening een facturatieblad, op te vragen bij het TCBio secretariaat. Het bedrag wordt bij de aanvrager in het UMC Utrecht in rekening gebracht. U geeft op het facturatieblad aan via welke kostenplaatscode de toetsingskosten worden betaald. U ontvangt geen interne nota, maar het bedrag wordt door de afdeling Boekhouding van de Directie Informatievoorziening en Financiën (DIF) afgeboekt en overgeboekt naar de kostenplaats van de afdeling Toetsing Onderzoek.

Is er sprake van een niet-commerciële aanvraag voor uitgifte uit een externe biobank zonder binding met het UMC Utrecht, dan geldt een tarief à €2000. Hiervoor voegt u bij de indiening een facturatieblad, op te vragen bij het TCBio secretariaat. De factuur wordt door de DIF naar het factuuradres gezonden zoals vermeld op het facturatieblad. Graag ook een PO-nummer of ander referentienummer vermelden op het facturatieblad. Dit nummer kunt u opvragen bij de financiële administratie van de instelling.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid