Terug

Vergaderschema & tarieven

Vergaderschema & tarieven

De TCBio vergadert op maandag om de 2 weken. De deadline voor nieuwe aanvragen en reacties op “belangrijke wijzigingen” is de maandag 1 week  voor de vergadering vòòr 08.00 uur.

Reacties op vragen van de commissie die afgehandeld worden buiten de vergadering ('kleine wijzigingen') kunnen dagelijks per e-mail worden ingediend en worden tussentijds afgehandeld. 

Vergaderschema & inleverdata uitklapper, klik om te openen

2023

Datum vergadering  Stukken binnen vòòr 08.00 uur op
09 januari 20232 januari 2023
23 januari 202316 januari 2023
6 februari 202330 januari 2023
20 februari 202313 februari 2023
6 maart 202327 februari 2023
20 maart 202313 maart 2023
3 april 202327 maart 2023
17 april 2023Dinsdag 11 april 2023*
1 mei 202324 april 2023 
15 mei 20238 mei 2023
Dinsdag 30 mei 202322 mei 2023
12 juni 2023 5 juni 2023
26 juni 202319 juni 2023
10 juli 20233 juli 2022
24 juli 202317 juli 2023
7 augustus 202331 juli 2023
21 augustus 202314 augustus 2023
4 september 202328 augustus 2023
18 september 202311 september 2023
2 oktober 202325 september 2023
16 oktober 202309 oktober 2023
30 oktober 202323 oktober 2023
13 november 20236 november 2023
27 november 202320 november 2023
11 december 2023 4 december 2023
25 december 2023Geen vergadering

* afwijkende vergaderdatum of deadline


Agendering

Agendering van complete dossiers in de commissievergadering vindt plaats op volgorde van ontvangst. Onvolledige dossiers worden niet geagendeerd. Hierover wordt de indiener per email geïnformeerd.

Versnelde procedure (fast track) in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk

De indiening van een spoed dossier wordt vooraf aangekondigd door de onderzoeker (minimaal 3 dagen voor indiening d.m.v. een mail naar TCBio@umcutrecht.nl o.v.v. verzoek fast track procedure). Voeg bij het verzoek een korte samenvatting waarin wordt aangegeven wat voor soort onderzoek het betreft  met daarbij vermelding van het exacte tijdstip waarop de aanvraag zal worden ingediend. Daarbij dient de onderzoeker te beargumenteren waarom versnelde toetsing nodig is in het licht van zowel wetenschappelijk als maatschappelijk belang. De commissie zal dan bezien of fast track-agendering nodig en mogelijk is. De versnelde procedure is alleen mogelijk voor een nieuw in te dienen onderzoek.

De focus van de TCBio blijft dat de privacy van de donor en de kwaliteit van het onderzoek  gegarandeerd wordt.

Het is aan de divisie om een kwaliteitscheck uit te voeren, dat is geen eis/voorwaarde voor indiening bij de TCBio, wel voor een finaal besluit.

Toestemming van divisie management blijft nodig.

Hoe verloopt de correspondentie over uitslagen? uitklapper, klik om te openen

Alleen bij de eerste indiening van een nieuwe aanvraag  ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over:

  • de eerste behandeldatum
  • de eventueel aan de beoordeling verbonden kosten

Na de vergadering ontvangt u binnen 7-14 dagen het besluit van de TCBio of een verzoek tot wijzigen/aanvullen van het dossier.

Alle correspondentie verloopt via e-mail. Besluitbrieven (akkoordbrief voor uitgiften, positief  advies aan RvB en toestemming RvB voor deelbiobanken) worden ook alleen gestuurd per e-mail. De brieven worden gestuurd aan de verantwoordelijke personen genoemd op het protocol. De Centrale Biobank, het divisie MT (via de Kwaliteitscoördinator Onderzoek) en de Verantwoordelijke voor de deelbiobank (bij uitgiften) ontvangen het besluit in kopie.

Tarieven voor toetsing uitklapper, klik om te openen

Is er sprake van een commerciële samenwerkingspartner, dan geldt een tarief à €3000. Hiervoor voegt u bij de indiening een facturatieblad, op te vragen bij het TCBio secretariaat. Het bedrag wordt bij de aanvrager in het UMC Utrecht in rekening gebracht. U geeft op het facturatieblad aan via welke kostenplaatscode de toetsingskosten worden betaald. U ontvangt geen interne nota, maar het bedrag wordt door de afdeling Boekhouding van de Directie Informatievoorziening en Financiën (DIF) afgeboekt en overgeboekt naar de kostenplaats van de afdeling Toetsing Onderzoek.

Is er sprake van een niet-commerciële aanvraag voor uitgifte uit een externe biobank zonder binding met het UMC Utrecht, dan geldt een tarief à €2000. Hiervoor voegt u bij de indiening een facturatieblad, op te vragen bij het TCBio secretariaat. De factuur wordt door de DIF naar het factuuradres gezonden zoals vermeld op het facturatieblad. Graag ook een PO-nummer of ander referentienummer vermelden op het facturatieblad. Dit nummer kunt u opvragen bij de financiële administratie van de instelling.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid